Välkommen till NSMS vintermöte i Geilo

Välkommen till vintermötet i Geilo!

Vi välkomnar er till vintermötet i Geilo, Norge den 22-25 januari 2023, där kemister från både Norge och Sverige kommer att ses för att diskutera masspektrometri.